Kaart van het markgraafschap Antwerpen, met rechts de stad Antwerpen. Ontleend aan: J.A. Colom, De vyerige colom. Verthonende de 17 Nederlandsche Provintien (1660).    Blazoen van de Antwerpsche Rederijkerskamer .De Goudbloeme., ontleend aan de bundel .Spelen van sinne., in 1562 te Antwerpen gedrukt. Maria draagt de zinnebeeldige goudbloem, misschien een klein soort zonnebloem, waarmee zij in de poëe werd vergeleken.' (Bron: M.A.P.C. et al., Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis (4de druk, 1933))    De route van Trijn door Antwerpen. Ontleend aan: Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis. Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw (ed. H.M. Hermkens en Paul Verhuyck). Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam 1997.