Over het gehele werk

over R.C. Bakhuizen van den Brink